top of page

stanisław słowiński solo

Na program koncertu "Solo" składają się kompozycje legendy polskiej jazzowej wiolinistyki - Zbigniewa Seiferta oraz autorskie utwory Słowińskiego.
Koncert w całości jest poświęcony utworom na improwizujące skrzypce solo- to unikatowa formuła, niezwykle interesująca pod względem brzmieniowym i wyrazowym - ukazuję pełne spektrum możliwości brzmieniowych, fakturalnych skrzypiec i pozostawia olbrzymią swobodą interpretacyjną; stanowi próbę zdefiniowania na nowo roli skrzypiec jako instrumentu solowego we współczesnej muzyce improwizowanej.
 

o albumie SOLO | EP

 

Stanisław Słowiński | solo EP

 

Kompozycje, które składają się na album, zbudowane są na dwóch filarach; pierwszy z nich to swoboda wyrazu, spontanicznej kreacji, na które dają przestrzeń jazz, muzyka improwizowana; drugi - bogactwo harmonii, artykulacji; wielopłaszczyznowa budowa utworów charakterystyczna dla klasycznego kanonu skrzypcowej literatury; dzieł Bacha, Paganiniego, Szymanowskiego, Ysaye'a; czy legendy polskiej wiolinistyki jazzowej - Zbigniewa Seiferta.

Poszukiwanie wspólnego mianownika tak różnych - pod wieloma względami - stylistyk, epok, koncepcji, a jednocześnie twórcze przetworzenie zawartych w nich treści jest dla mnie niezwykle ważnym i bogatym źródłem inspiracji na drodze definiowania własnego języka kompozytorskiego.

 

 

Introdukcja

Reflections

II Kaprys na skrzypce solo

bottom of page