top of page

akt + joanna słowińska / archipelag II

Puls tradycji, energia nowych technologii. Zderzenie pierwotnej energii wokalnej z brzmieniem elektronicznym. Teksty współczesne i tradycyjne. Joanny powrót do korzeni: pieśni wschodniego pogranicza. Kompozycje autorskie i obrzędowe polskie i słowiańskie pieśni rytualne. Część muzyczną dopełniają autorskie wizualizacje - dedykowane projektowi, tworzone symultanicznie w trakcie koncertu.

  • projekt prezentowany z sukcesem na scenach plenerowych; m.in. na Rynku Głównym w Krakowie (koncert sylwestrowy, festiwal Rozstaje), w Rzymie (scena plenerowa "Wianków na Tybrze"), w Czechach na festiwalu world music (Folk Holidays / Namest n/Oslavou); jesienna trasa promująca album 'Archipelag' to m.in. koncerty we Lwowie, w Kijowie (Akademicki Teatr Młodych), w Warszawie - w ramach prestiżowej odsłony "Sounds like Poland" na festiwalu Skrzyżowanie Kultur / World Music in Warsaw

K O N C E R T Y :

  • Joanna Słowińska – śpiew, Jan Słowiński – altówka / AKT: Stanisław Słowiński – elektronika, sample, skrzypce akustyczne, skrzypce elektryczne, Justyn Małodobry – elektronika, sample, bas

  • koncerty z udziałem gości: Sławomir Berny - instrumenty perkusyjne /Katarzyna Bogusz - śpiew / Tomasz Kukurba - altówka / Marcin Oleś - kontrabas / Leszek Hefi Wiśniowski - saksofon tenorowy, flet poprzeczny

  • opracowanie muzyczne: Stanisław Słowiński / reżyseria dźwięku – Bartłomiej Magdoń / wizualizacje: Rafał Fórmaniak vel VJ Majonez

bottom of page